Basis voor succes

Een gedegen administratie is de basis voor inzicht in de financiële gezondheid van een onderneming. Point One maakt voor een efficiënte verslaglegging gebruik van software van AFAS. Daarmee leggen..

Inzicht in kansen

In de advisering komen de kwaliteiten van Point One volledig tot hun recht. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die behoefte hebben aan een integrale benadering, vinden..

Persoonlijk

De professionals van Point One delen hun passie voor hun vak en hun drang om ondernemers verder te helpen. Vertrouwen ligt aan de basis van alle contacten met klanten. Een persoonlijke..

Meekijken, meedenken en vooruitkijken

Bij Point One staat de ondernemer centraal. Bij Point One staat de ondernemer centraal. Cijfers zijn een middel om klanten meer inzicht te bieden in hun kansen en mogelijkheden. De adviseurs van Point One kijken mee, denken mee en kijken vooruit. Samen met de klant. Point One functioneert in..

Administratie als basis voor nieuwe kansen

Een klankbord, een spiegel, een opbouwend kritische meekijker. Elke ondernemer heeft zo nu en dan behoefte aan een loyale sparringpartner. Ben ik op de goede weg? Zie ik nog iets over het hoofd? Wat kan er beter? Point One vult deze behoefte in vanuit de financiële basis van uw onderneming. Met de financiële administratie als basis helpt Point One ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om verder te komen, kansen te creëren én te benutten. Point One ziet cijfers niet als sluitstuk, maar als vertrekpunt voor integrale advisering. Op financieel, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch gebied. Point One ruggensteunt ondernemers en helpt hen het beste uit zichzelf
te halen.